Veiligheid Verbindt
WBH Preventie: samen sterk voor veiligheid

Zijn de mensen in uw bedrijfspand werkelijk veilig?
Hoe reageren uw medewerkers en bezoekers bij een calamiteit?
Herkennen zij risicovol gedrag en (hoe) spreken zij elkaar hierop aan?

Heeft u moeite om deze vragen naar eer en geweten te beantwoorden? Dan is het tijd om uw risico’s te inventariseren en de veiligheid van uw medewerkers te optimaliseren.

WBH Preventie helpt u daarbij, op een professionele en kostenefficiënte wijze.